Vertical NW Banner  
Chemistry for Energy Conversion & Storage  
 
 

Meet the Wang Lab...

Group photo August 2016

PI: Dunwei Wang
Dunwei Wang
 
Postdoctoral Researchers

 

 

Graduate Students
 
Yuming He
James Thorne
Qi Dong
Da He
Jingru Luo
Yanyan Zhao
Mengdi Liu
Mengdi Liu
Chaochao Lang
Mengdi Liu
Haochuan Zhang
Mengdi Liu
Visiting Scholars
Dr. Yuanxing Wang
picture coming soon...
Bingju Zhong
Picture coming soon!
Undergraduate Students
Jeremy Espano ('19)
Shasha Zhu
Tianyue "Mary" Gao ('19)
Shasha Zhu
Nicholas Wong ('20)
Shasha Zhu
Christopher Povinelli ('20)
Shasha Zhu
Former Group Members

 

< back to main page


New papers
 

 
    Last updated, June 2015